Posterwedstrijd

Naast een aanbod van lezingen en workshops, wordt tijdens het congres ook de kans geboden actief te participeren tijdens de postersessie. Bij deze doen we een warme oproep voor uw bijdrage aan de hand van een abstract. Presentaties van zowel lopend als afgerond onderzoek kunnen als poster ingediend worden. Abstracts worden ter goedkeuring voorgelegd aan het wetenschappelijk comité.

Nieuw dit jaar is dat u, indien uw abstract weerhouden wordt, ook de kans krijgt een korte presentatie met betrekking tot uw poster te geven in één van de parallelle workshops. Bovendien wordt er opnieuw een geldprijs uitgereikt voor de drie beste posters!


De abstract bevat: auteur(s), titel (max. 200 tekens), probleemstelling, methode en resultaten.
De afmetingen van de poster zijn max. 90 x 120 cm (breedte x hoogte).
De posters worden zoveel mogelijk thematisch geordend. Tijdens de middagpauze is er gelegenheid tot het bezichtigen van de posters en tot het stellen van vragen. Posters worden beoordeeld door het wetenschappelijk comité. De uitreiking van de posterprijzen gebeurt vlak voor de middagpauze.

De uiterste datum voor het indienen van een abstract is 5 september 2016.
Indienen kan via info@v-a-e.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten