Info workshops

Workshop 1 (14u.-15u.15) – keuze uit 4 mogelijkheden

1. Charlotte Bijkerk & Helena Zorge: Human Concern: therapie van Ervaringsprofessionals®, een proeve(n)
2. Trees Peersman: Emo-eten
3. Frauke Bruynhooghe, Jolien Diedens, An De Doncker en Karin Woedstadt: PMT vanuit 4 praktijkdeskundigen belicht
4. Lotte Kennive: Balanceren op een los akkoord. Trauma en muziektherapie
5. Vrije mededelingen posterbijdragen


1. Human Concern: therapie van Ervaringsprofessionals®, een proeve(n)
Workshopleiders:
Charlotte Bijkerk: ervaringsdeskundige (AN), onderzoeker HC en Master in Social Science (MSC)
Helena Zorge: ervaringsdeskundige (AN/BN), Ervaringsprofessional (HC therapeut), Psychomotorisch therapeut, trainer
Stichting Human Concern is een Nederlandse GGZ–instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van eetstoornissen. Vanuit vier vestigingen behandelen we jaarlijks 700 cliënten. In deze workshop maakt U kennis met de visie, theorie en aanpak van onze organisatie.
Dat de oprichters van Human Concern allen zelf zijn hersteld van een eetstoornis, maakt dat onze visie op de mens en op eetstoornissen wordt gekenmerkt door een positieve ontwikkelingsgeoriënteerde kleuring. Wij menen dat een eetstoornis nooit direct als stoornis start en in zekere zin ‘van waarde is’ voor de dient. Onze methodiek heeft tot doel om vanuit begrip van de functies die de eetstoornis dient, de cliënt te helpen om zich zo te ontwikkelen dat hij/zij deze onderliggende functies en noden zelf kan invullen. Een volledig en recidief-vrij herstel is wat we hiermee nastreven.
De Zelfdeterminatietheorie (Ryan, Deci 2000) biedt een passend metatheoretisch verklaringsmodel. Uniek is dat Human Concern werkt met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn therapeuten met een relevante opleiding in de geestelijke gezondheidszorg die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of die een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Zij zetten deze ervaring samen met hun vakkennis in tijdens de behandeling. Ook de thema’s zelfbeeld en identiteit zullen wij vanuit onze ervaringsprofessionaliteit expliciteren.

2. Vijf manieren om cliënten te helpen loskomen van emotioneel eten
Trees Peersman

Trees Peersman, diëtiste, heeft al 16 jaar praktijkervaring in haar eigen praktijk in Waasmunster. Een vijftal jaar geleden ging ze op zoek naar een manier om mensen te helpen loskomen van emotioneel eten, een probleem waar ze in de praktijk vaak op botste en waar een traditionele voedingsaanpak niet bleek te helpen op lange termijn. Door verscheidene opleidingen in Nederland en een groot deel zelfstudie uit literatuur creëerde ze haar eigen aanpak om emo-eters te helpen, met resultaat. Emo-eters begeleiden gaat verder dan een dieet voorschrijven, het gaat over zoeken naar de onderliggende drijfveren die een eetdrang in de hand werken. Het is een proces van vallen en opstaan waarbij de begeleidende coach ook veel geduld en begrip moet kunnen opbrengen. In deze workshop worden een aantal ondersteunende praktische oefeningen uit de doeken gedaan om emo-eters blijvend te helpen.


3. Uit het hoofd, in het lichaam. Het belang van lichaamsgericht werken.
4 PMT-deskundigen in actie

Frauke Bruynhooghe, Jolien Diedens, An De Doncker en Karin Woedstadt
Aan de hand van eenvoudige ervaringsgerichte oefeningen, gaan we in op een aantal belangrijke thema’s binnen de behandeling van de eetstoornissenproblematiek. Thema’s zoals lichaamsbewustwording, grenzen en weerbaarheid, leren genieten van het lichaam komen aan bod. Kom proeven/voelen hoe het er in de praktijk aan toe gaat.
Een samenkomen van kennis en ervaring uit 4 verschillende centra:
An De Doncker uit AZT in Tienen, afdeling Ter Berken
Jolien Diedens uit UPC KULeuven Gasthuisberg, afdeling MBU
Frauke Bruynooghe uit UZGent, Centrum voor eetstoornissen

Karine Woedstadt uit UCKJA in Antwerpen, afdeling eetstoornissen


4. Balanceren op een los akkoord. Trauma en muziektherapie
Lotte Kennive

5. Vrije mededelingen posterbijdragen
Workshop 2 (15u.45-17u.00) – keuze uit 4 mogelijkheden

1. Caroline Baerten: The wandering mind. “waar ben ik dan gebleven?”De rol van mindfulness/mindful eating bij mensen met eetproblematiek 
2. Karin Naessens en Janske van Kollenburg: De kracht van beeldende therapie en gesprekstherapie binnen een ik-versterkende groep
3. An Vandeputte: Meebouwen aan zelfwaardering thuis, op school en onderweg... Praktijklabo 
4. Marleen Feyens: Ik ben meer dan wat ik eet. Experimenteren met rollen binnen dramatherapie


1. The wandering mind. "Waar ben ik dan gebleven?" 
De rol van mindfulness/mindful eating bij mensen met eetproblematiek
Caroline Baerten, voedingdeskundige in Centrum MeNu (Brussel) en trainer mindfulness-based interventies (MBI)
Binnen mindfulness wordt vaak gesproken over de "automatische piloot". Deze modus is in staat om bepaalde gekende taken, zoals eten, uit te voeren zonder hierbij zintuiglijk bewust aanwezig te hoeven zijn. Het default mode network in de hersenen is hierbij betrokken en actief op momenten wanneer de aandacht afdwaalt in een ongerichte stroom van gedachten.  Dit specifieke netwerk bouwt ook een gevoel van identiteit op en projecteert dit zelfbeeld vervolgens naar het verleden of de toekomst.  Door te leren meer aandacht te geven aan het huidig moment -via mindfulness en mindful eating oefeningen- kunnen er geleidelijk aan minder reactieve keuzes gemaakt worden tijdens de eetmomenten. Mindfulness belicht ook de zelf-ondermijnende gedachten die het zelfbeeld negatief kunnen kleuren en helpt om een 'ruimer zelf' op te bouwen waar de eetstoornis slechts een onderdeel van uit hoeft te maken. 
In deze workshop komen verschillende programma' aan bod met mindfulness en compassie als basis (MBSR, ME-CL, MB-EAT, CFT, MSC), en hoe zij een meerwaarde kunnen betekenen voor mensen met een negatief zelfbeeld.


2. De kracht van beeldende therapie en gesprekstherapie binnen een ik-versterkende groep
Karin Naessens (Systeemtherapeut) en Janske van Kollenburg (Beeldend therapeut)
Vanuit de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen hebben we een ik-versterkend groepsaanbod uitgewerkt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De therapie is geïndiceerd voor jongeren met een laag zelfbeeld, beperkte assertiviteit en perfectionisme. Het zijn vaak jongeren die hoge eisen stellen aan zichzelf en gevoelig zijn voor wat anderen van hen vinden. Het is een ervaringsgerichte en inzicht gevende therapie, waarbij beeldende therapie en gesprekstherapie elkaar versterken.
In deze workshop schetsen we kort de opzet en structuur van de ik-versterkende groepstherapie, maar we willen U voornamelijk meenemen in de ervaring binnen het beeldend medium. Van hieruit maken we  de analogie naar de ervaring van de jongeren binnen het therapeutisch proces.
Aangezien we praktisch te werk gaan, beperken we het aantal deelnemers graag tot 24 personen.


3. Meebouwen aan zelfwaardering thuis, op school en onderweg... Praktijklabo
Workshopsleider: An Vandeputte, Eetexpert vzw


4. Ik ben meer dan wat ik eet 
Experimenteren met rollen binnen dramatherapie
Dramatherapeute Marleen Feyens, Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen
Een eetstoornis creëert bij veel patiënten met een eetstoornis een soort van pseudo-identiteit. Het spelen van rollen kan er voor zorgen dat men kan experimenteren met identiteit. Als de patiënte zich bewust is van haar eigen identiteit kan dit haar kracht geven om de eetstoornis los te laten. 
In het spelen van een rol leert de patiënte zichzelf kennen. De keuze van de rol die de patiënte maakt, vertelt vaak veel over haar eigen identiteit of over waar zij mee worstelt. Door inleving kan de patiënt zichzelf herkennen in eigenschappen van de rol of tegenstellingen met zichzelf ontdekken. Hierdoor wordt zij zich o.a. bewust van, hoe zij eruit ziet, hoe zij erbij staat en beweegt, wat haar status is en wat haar gevoelens, verlangens, trekken zijn. Het spelen van een rol geeft de patiënt (terug) mogelijkheden en laat haar tevens nieuwe mogelijkheden ontdekken. Kijken vanuit het perspectief van de rol, maakt dat de patiënt vanuit een nieuwe invalshoek naar de wereld en de ander kijkt. De patiënt maakt andere keuzes, neemt nieuwe beslissingen,… De rol brengt de patiënte daar waar ze normaal nooit zou komen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten